AMH METAL s.r.o.
AMH METAL s.r.o.

Firma AMH Metal s.r.o. bola založená v roku 2008 ako nástrojárska firma  so zameraním na presné obrábanie za pomoci počítačom riadených CNC obrábacích strojov. Zaoberá sa prevažne kusovou výrobou podľa 2D dokumentácie, alebo podľa 3D modelov.

REFERENCIE
REFERENCIE

KMW s.r.o.
pre firmu KMW vyrábame rózne komponenty a prípravky na zákazku podľa dokumentácie

 

Metal Produkt Servis Praha s.r.o.
pre tuto firmu dlhodobo vyrábame rôzne komponenty a prípravky do výrobných liniek automobilov

ALUNIALL s.r.o.,
vyrábame komponenty kontrolných prípravkou.

Eco Energy Point s.r.o.
Spolupracujeme na vývoji a výrobe alternatívnych pohonov.

Firma AMH Metal s.r.o. taktiež spolupracuje s firmami pre ktoré vyrábame dielce na
zákazku podľa dokumentácie :

Fiving s.r.o. ,
Pannasonic s.r.o. (Stará Ľubovňa),
Reogum s.r.o.,
PL Profy s.r.o. ,
Devion s.r.o.,
Limo Špes s.r.o.,

VZDELÁVACIA AGENTÚRA
VZDELÁVACIA AGENTÚRA

Firmy AMH Metal, s.r.o. ponúka možnosť vzdelávania prostredníctvom akreditovaných
vzdelávacích programov :

- Obsluha a programovanie CNC fréz v programe HEIDENHAIN v rozsahu 250 hodín.
Číslo POA : 3414/2015/139/1

- Obsluha klasických kovoobrábacích strojov a obsluha CNC fréz v programe
HEIDENHAIN v rozsahu 250 hodín. Číslo POA : 3414/2015/37/1