Vodorovná vyvrtávačka - TOS WH63


Slúži na horizontálne obrábanie kovov v 4. lineárnych osiach s otočným stolom a výsuvným vretenom. Je ručne riadená s pevným stojanom a krížovo prestaviteľným stolom. Je vhodná na vŕtanie, vyvrtávanie, vystružovanie, hrubovacie ako aj dokončovacie operácie.


Vyvrtávačka disponuje digitálnym odmeriavacím systémom Newall x,y,z.
- Rozsah pojazdu X= 1000mm, Y= 710mm, Z= 1000mm
- Vysunutie pracovného vretena W=560mm
- Rozmery stola : 800x800mm
- Kužeľ vretena DIN/ISO 40

   

 


 

STROJOVÝ PARK